Poznaj nas

Zespół Lexeus to osoby o dyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawa, które są wstanie pomóc Państwu w każdej sprawie.

Klaudia Kamińska

Radca Prawny

Radca Prawny. Magister prawa. Właściciel kancelarii LEXEUS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską pt. "Przekształcanie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego na tle prawa spółdzielczego i prawa spółek handlowych", napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Kocha, uzyskując bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej i bardzo dobry wynik z egzaminu dyplomowego.

Stypendystka naukowa Fundacji Bankowej Banku Pekao S.A. im. M. Kantona w latach 2010/2011.

Obecnie aplikantka radcowska, wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Aplikację radcowską odbywa pod patronatem radcy prawnego Łukasza Olejniczaka.

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki odbytym praktykom zawodowym w poznańskich kancelariach prawniczych, które zaowocowały przydatną wiedzą w zakresie doradztwa prawnego przedsiębiorcom.

Prowadząca szkolenia w ramach Projektu Klub Integracji Społecznej – drogą do reintegracji społeczno – zawodowej Nr: POKL.07.02.01-30-032/12 oraz Projektu Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie – skutecznym sposobem na reintegrację społeczno-zawodową Nr: POKL.07.02.01-30-041/12.

Członek Stowarzyszenia Wielkopolska Inicjatywa Regionalna z siedzibą w Koninie.

Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.
Interesuje się prawem zobowiązań, prawem spółek handlowych oraz prawem pracy.

Maciej Kamińśki

Adwokat

Od 2014 r. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem prof. dra hab. Andrzeja Kocha. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielokrotny stypendysta naukowy, w tym między innymi Fundacji Bankowej Banku Pekao S.A. im. M. Kantona.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w jednej z najbardziej renomowanych kancelarii adwokackich w Poznaniu, w której zajmował sprawami z zakresu prawa gospodarczego, karnego, cywilnego w tym także związanych z prawem własności intelektualnej. Pracował przy obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży transportowej, kopalnianej, jubilerskiej i zarządzania nieruchomościami. Osoba otwarta na nowe wyzwania, biorąca udział przy realizacji ciekawych zleceń m. in. pozyskania koncesji na przewóz substancji radioaktywnych pojazdami uprzywilejowanymi, rejestracją kościoła czy organizacji sądu arbitrażowego. Współpracował również z biurem Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego).

Obecnie zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.