Osoby prywatne

Dla nas każdy klient jest najważniejszy.

Naszym klientom oferujemy dogodne warunki współpracy, poprzez dojazd do klienta oraz kontakt za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Naszym klientom oferujemy:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
  • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów,
  • analizowanie i sporządzanie pism procesowych,
  • przygotowywanie dokumentów rejestrowych spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji,
  • windykację należności.
Pomoc prawną świadczymy w obszarze z zakresu:
prawa cywilnego, w tym spadkowego i zobowiązaniowego,
prawa rodzinnego
prawa pracy
prawa ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń społecznych
prawa administracyjnego