Prawnie zmobilizowani dla przedsiębiorców

Świadczymy skuteczną i fachową obsługę prawną podmiotów gospodarczych na obszarze całego kraju.

Tym co wyróżnia naszą ofertę jest świadczenie pomocy prawnej w siedzibie klienta, poprzez osobiste spotkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca uzyskuje możliwość outsourcingu usług prawnych, a przez to nie jest zobligowany do tworzenia działu prawnego i nawiązywania umów o pracę.

Ponadto sprawujemy obsługę prawną w drodze porozumiewania się na odległość.

Jesteśmy jedną z nielicznych kancelraii adwokackich i radcowskich funkcjonujących na rynku usług prawnych w województwie wielkopolskim, która oferuje pełną dyspozycyjność; nie ograniczamy się do świadczenia pomocy prawnej wyłącznie w określone dni i godziny.

Ideą naszego przedsięwzięcia jest świadczenie kompleksowej, fachowej pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Głównymi kategoriami świadczonych przez nas usług są:

  • stała obsługa prawna, polegająca na kompleksowej i fachowej pomocy prawnej w bieżącym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie pism procesowych i umów, organizacja zebrań/zgromadzeń, przygotowywanie dokumentów rejestrowych;
  • indywidualne konsultacje, polegające na doraźnym doradztwie, sporządzaniu pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych, negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie projektów umów;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie wybranej dziedziny prawa, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie z wykorzystaniem środków multimedialnych wykładu wraz z panelem dyskusyjnym.

Twój problem prawny jest dla nas najważniejszy. Skontaktuj się z nami, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie.