Kancelarie

Oferujemy zastępstwo procesowe radców prawnych w postępowaniach toczących się głównie na obszarze województwa wielkopolskiego oraz usługę fotokopiowania akt sprawy.

Z każdej z wykonanych czynności zostanie sporządzony protokół przesłany drogą elektroniczną.

Dodatkowo oferujemy kancelarią możliwość outsourcingu usług prawnych, polegających na zlecaniu nam sporządzenia projektów pism procesowych, umów, analizie problemów prawnych.

Cena usług zostanie ustalona w drodze indywidualnych negocjacji. Do każdej z cen należy doliczyć koszt ewentualnej podróży.

  • Reprasentation&Analizing
  • od120 zł
  • Zastępstwo procesowe
  • Sporządzanie pism procesowych
  • -
  • Outsourcing Plan
  • od130 zł
  • Zastępstwo procesowe
  • Sporządzanie pism procesowych
  • Analiza problemów prawnych

Jeśli oczekujesz sprawdzonego zespołu w zakresie wspierania bieżącej obsługi kancelarii, skontaktuj się z nami.